مقالات

نحوه صادرات قانونی

تعریف صادرات کالا فروش و انتقال کالاهای تولید شده از کشور مبدا به مقصد را، صادرات می‌گویند. انتقال کالایی صادرات نامیده می‌شود، که از راه‌های