ثبت سفارش و تخمین قیمت


تخمین قیمت و زمان سفارش

اطلاعات مرسوله وارداتی خود را برای تخمین قیمت و زمان سفارش وارد نمایید.

CNY/IRT:8,010 IRT

قیمت لحظه ای:


۰
۰ روز
نکات مهم:
  1. ارزش کالا حداقل 1 یوان می باشد.
  2. در صورت ثبت سفارش در روزهای غیرکاری، سفارش شما در اولین روز کاری بررسی خواهد شد.
  3. به تمامی مبالغ 9 درصد مالیات افزوده می گردد.
پنل مشتریان